מודל לרפואה אינטגרטיבית

ד"ר בוטו פתח תיאוריה המבוססת על שבעה חוקים אוניברסאליים, המהווים אבני דרך בהבנת תחומי מדע רבים. חוקים אלה מאחדים בין המדע המערבי על דרכי החשיבה השכליות-אינטלקטואליות האופייניות לו, לבין הגישה הרגשית-הומנית המאפיינת את המזרח.

"התיאוריה המאחדת" מהווה בסיס למודל אינטגרטיבי, המשלב באופן פשוט וברור בין מדעי הפיזיקה, הביולוגיה, והפסיכולוגיה. וכולל בתוכו את תפיסת עולמם של הפילוספים ואנשי הרוח של הדתות השונות.

 המודל לרפואה אינטגרטיבית הוא פועל יוצא של "התיאוריה המאחדת". רפואה זו מתייחסת לאדם כאל שילוב הרמוני ומורכב של גוף, נפש, נשמה ורוח ושופכת אור חדש על הקשר בין המשבר הנפשי לבין מחלה גופנית.

כרופא, העובד מזה שנים רבות בבית החולים ומטפל באלפי חולים, מבין ד"ר בוטו שעל הרופא העתידי מוטלת משימה חשובה ביותר: שינוי תפיסת המחלה והגדרותיה. בריאות שלמה תושג רק תוך איזון מלא בין שלושת המרכיבים מרכזיים של המהות האנושית: נפש, נשמה וגוף.

המודל הרפואי שמציע ד"ר בוטו מגדיר מחדש את המונחים הבסיסיים עליהם מבוססת הרפואה והפסיכולוגיה: רווחה, בריאות, סבל ומחלה, ומציב לעצמו מטרה להשיג את הרווחה הגופנית, נפשית (רוחנית) וחברתית, כפי שהגדיר ארגון הבריאות העולמי.

גישה זו למחלה שונה במובהק מהמקובל ברפואה קונבנציונאלית. אנו אחראים למחלה, שהיא תוצאה של משברים  נפשיים שלא עובדו כראוי. קשיי החיים, מכשולים, בעיות ומשברים מהווים גירויים ובחינות שדרכם ניתנת לנו ההזדמנות להעמיק את ניסיוננו כדי לסייע לנו להתקדם צעד נוסף במסלול היעוד הרוחני שלנו.

תהליך הריפוי, מהווה אם כן, תהליך התפתחותי אשר בו מובל האדם ממכשול נפשי מעיק לשחרור רוחני, שמעניק סיפוק ואושר עמוק.

על פי מודל זה, בריאות שלמה תתבטא באיזון מלא בין שלושה המרכיבים המרכזיים של המהות האנושית: נפש, נשמה וגוף.

כדי להגיע לאיזון כזה, יש צורך בשינוי בסיסי בדרך בה מתייחס הרופא למטופליו. נשמה טהורה, סבלנות ואהבה יהיו הקווים המנחים של רופאי העתיד.