רפואה אנטגרטיבית מאחדת

למרות התפתחותה של הרפואה הקונבנציונלית וההתקדמות הטכנולוגית שבה היא נעזרת, אנחנו עדים להתעניינות הולכת וגוברת בשיטות הטיפול ברפואה המשלימה. בעשור האחרון גדל לאין שיעור התקציב שמיועד לרפואה אלטרנטיבית ומשלימה ברום המדינות המערביות. העלייה בפופולריות שלה – יותר מ-50 אחוזים מהאוכלוסייה בעולם המערבי הזדקקו לשירותיה בזמן זה או אחר – משקפת שינוי שהתרחש בצרכים ובערכים של החברה המודרנית. בנוסף לכך אנחנו עדים להתעניינות הולכת וגוברת גם בקרב קהילת הרופאים.  הדבר בא לביטוי במספר המרפאות הקשורות ישירות לבתי-חולים, פתיחת מחלקות לרפואה משלימה בתוך כותלי בתי-החולים, הוספת קורסי לימוד בבתי-ספר לרפואה וטיפולים משלימים המסופקים על ידי קופות-החולים.

מצב זה נובע מההבנה שהופנמה זה מכבר, כי הרפואה הקונבנציונלית נוקשה מדי ואינה יעילה במיוחד בטיפול במחלות כרוניות. בנוסף לכך, החשש מתופעות לוואי הנלוות לטיפולים המערביים ומחיר שירותי הבריאות המאמירים, מספקים מוטיבציה לחיפוש דרכים חלופיות למניעה ולטיפול במחלות.

כמובן שהרפואה האלטרנטיבית אינה חסינה מפני חסרונות. במיוחד שמרבית שיטותיה לא הוערכו בכלים מדעיים מקובלים ובניסויים מבוקרים, לכן אין הערכה אובייקטיבית למידת היעילות שלה. בנוסף לכך הרפואה האלטרנטיבית יכולה לגרום נזק, אם זה כתוצאה מהזנחת דרכי הטיפול הקונבנציונליות, במיוחד כאשר מדובר בבעיה חריפה או בבעיה מכנית, שבהן הרפואה הקונבנציונליות יכולה לעזור יותר במניעת ההידרדרות במצבו של המטופל ואפילו בהצלת חייו.

המטרה שלנו ,בסופו של דבר, ליצור רפואה אחת ששמה דגש על היבט המניעה דרך השגת רווחה גופנית, נפשית רוחנית וחברתית. כדי להשיג מטרה זו אנחנו חייבים לשלב ולקיים אינטגרציה חכמה בין שיטות הטיפול השונים ובכך לנצל את יתרונותיה של כל שיטה וצמצם את תופעות לוואי ונזקים אפשריים. רפואה זו תהיה מסוגלת לשלב את האמצעים הטיפוליים המודרניים ביותר העוסקים בגוף עם אמצעים שנתקבלו  משיטות טיפול עתיקות, שעברו את מבחן הזמן והוכיחו את יעילותן ואת אמינותן ומתחשבות בהיבט הנפשי והרוחני של האדם.

האינטגרציה בין שיטות הטיפול היא צורך אמיתי שבא לידי ביטוי ראשוני בשנים האחרונות בספרות הרפואית, והיום הרפואה המשלימה החלה למשוך תשומת לב גם בקרב הזרם המרכזי של  מוסדות החינוך הרפואיים. לכן 'ארגון הבריאות העולמי' יצא ב-2004 עם הנחיות המכוונות לממשל, למערכות הבריאות ולמטופל, במטרה לעודד יחסי גומלין בין הרפואה המשלימה והרפואה הרגילה, סטנדרטיזציה של גישות טיפול שילוב ותיאום בין התפישות השונות של הרפואה.

אך בפועל קיים קושי במיזוג העולמות של הרפואה הקונבנציונלית והרפואה המשלימה. קושי זה נובע בעיקר מההבדל בבסיס הרעיוני שכל שיטה מתבססת עליו. אלה הן שתי גישות רפואיות הנבדלות  בפילוסופיה שלהן, בהבנת החיים, בתפישת מושג הבריאות והחולה, בשיטת האבחון ובגישות הטיפוליות. לכן הניסיון למזג ביניהם נתקל בהבדל רעיוני בסיסי  שנראה כאילו אי-אפשר לגשר עליו.

 אך כדי שנשלב בין שיטות הרפואה השונות, עלינו להתייחס לאדם כישות אחת, המשלבת את הגוף ,נפש ונשמה. מקורם של מרכיבים אלה ואפיוניהם מחזירים אותנו אל הטבע, אל השתלבותנו בטבע וביקום. הבנת חוקי היסוד המנהלים את היקום מבהירה את השילוב בין המרכיבים השונים של היצור האנושי ומיישמת את הידע הקיים בסכֵמָה ברורה אחת, העוזרת לנו להבין שמקורם של ההבדלים הטיפוליים בשיטות השונות בכך שהם מכוונים לחלקים שונים במהות האנושית.

בספר זה אנחנו מציעים מודל המשלב בין המדע המערבי על דרכי החשיבה והחוויה השכלית-אינטלקטואלית שלו לבין החוויה הרגשית-אנושית של המזרח. מבהירים את הפילוסופיה של הפיזיקה ומכירים בפיזיקה של הפילוסופיה.

מודל זה מבוסס על תיאוריה מאחדת, המבוססת על שבעה חוקים אוניברסאליים המאחדים בין כוחות הפיזיקה, הביולוגיה, הפילוסופיה, הדת והרוחניות. חוקים אלה מהווים אבני דרך להבנת הידע והתיאוריות הקיימות בתחומים מדעיים ולא מדעיים, ומאפשרים לנו להתייחס גם למרכיבים הנפשיים והרוחניים של האדם במונחים מדעיים.