תיאוריה מאחדת

התיאוריה המאחדת מתארת את  היווצרות היקום, את האבולוציה והתפתחות האדם, ומשלבת בין היבטי מציאות שונים,מהעולם הגשמי החומרי ועד למישורים רוחניים עליונים. בספר זה הוא מציע "תיאוריה מאחדת" ולא מושלמת המבוססת על שבעה חוקים אוניברסאליים שמהווים אבני דרך להבנת הידע והתיאוריות הקיימות בתחומים מדעיים ולא מדעיים, ומצמצמים את הסתירות ביניהן ומאחדים בין המדע המערבי על דרכי החשיבה והחוויה השכלית-אינטלקטואלית לבין החוויה הרגשית-אנושית של המזרח. תיאוריה זו מהווה בסיס למודל אינטגרטיבי המשלב באופן פשוט וברור את כוחות הפיזיקה, הביולוגיה, פסיכולוגיה, וכוללת בתוכה את תפיסת עולמם של המדענים, הפסיכולוגים,היהודים, הנוצרים, המוסלמים , הבודהיסטים,ההינדים, הפילוסופים, הדת,מוסר הפילוסופיה, והרוחניות.

ממודל זה צומח מודל לרפואה אינטגרטיבית מאחדת, שמתייחס לאדם כשילוב הרמוני ומורכב בין גוף,נפש,נשמה ורוח. מתאר בפירוט את מרכיבי הנשמה ומקור הנפש והיחס שלהם עם הגוף הפיזי,ושופך אור חדש על הקשר בין המשבר הנפשי ומחלות גופניות. מתייחס למשבר הנפשי כגורם ראשוני לחסימה אנרגטית באחד או יותר מחלקי אנרגיית הנשמה, המביא לידי חוסר איזון של האנרגיה האלקטרומגנטית של האיבר המעורב ומרחיק אותו מהאיזון ומההרמוניה . חוסר האיזון גורם לחוסר תפקוד של הפונקציה הביוכימית, ולאחר מכן יכול לגרום לשינוי פתולוגי גופני.

מודל רפואי זה מגדיר מחדש את המונחים הבסיסיים עליהם מבוססת הרפואה: רווחה,בריאות,סבל ומחלה. ומציבה לעצמה מסימה בסיסית שמטרתה להשיג את הרווחה הגופנית,נפשית,רוחנית וחברתית כפי שהגדיר ארגון הבריאות העולמי.