ארבעת שלבי החיים וארבעת דרגות מתח – תאוריה חדשה לגבי מתח ובריאות

ארבעת שלבי החיים וארבעת דרגות מתח – תאוריה חדשה לגבי מתח ובריאות

תמצית
מאמר זה מציג תיאוריה חדשה של תגובה והתאמה למתח תוך התייחסות לארבעת שלבי החיים (עוררות, התרחבות, התכווצות והרפיה), ארבעה השלבים של מתח חריף (איום, התארגנות, לחימה ובריחה, והתאוששות או הלם), ארבעה שלבים של מתח כרוני (אזעקה, התנגדות, הסתגלות ותשישות) וארבע דרגות של פחד (חרדה, פחד, פאניקה ואימה). כל שלב של מתח חריף קשור לדרגה מקבילה של פחד.
דרגות הפחד נקבעות על ידי האיזון בין עוצמת הגירוי ליכולת הסובייקטיבית להתמודד עימו. היכולת הסובייקטיבית תלויה בגורמים שונים אך בעיקר, בניסיון ובזמינות האנרגטית הקובעים את החוסן הפסיכולוגי של האדם. לאחר מכן, שלבי המתח הכרוני מתואמים עם ארבעת שלבי החיים. כאשר משבר טראומטי אינו פתור, הפחד נותר חסום במערכת האנרגטית, המתאים לאחד משלבי החיים. חסימה זו עשויה להסביר מדוע יש לנו מחלות שונות באותו איבר.
יתר על כן, המושג חיוניות מוצג כדי להסביר את החוסן המאפשר לאדם להתמודד עם מתח באופן יעיל כדי לשמור על הומאוסטזיס. מודל חדש זה פותח שער להקמת אסטרטגיה טיפולית (תרפויטית) חדשה שמטרתה להגדיל את רמת החיוניות של האדם ולשחרר חסימות אנרגטיות על ידי חשיפה לטראומה הפסיכולוגית, השלמת תהליך הלמידה במטרה להשיג צמיחה אינטלקטואלית וכן השגת צמיחה רוחנית המביאה לבריאות ולרווחה.