שילוב בין פסיכולוגיה ורוחניות: פרדיגמה חדשה למהות ולטבעה של הנפש

שילוב בין פסיכולוגיה ורוחניות: פרדיגמה חדשה למהות ולטבעה של הנפש

מוצגת כאן פרדיגמה חדשה המסבירה את מהות ומקור הנפש. פרדיגמה זו משלבת ומאחדת גישות שונות בפסיכולוגיה, ביולוגיה ופילוסופיה. גישה זו מוסיפה רוחניות לפסיכולוגיה.

מושגי רוח ונשמה מנותחים כתפקוד גלים, פוטנציאל מידע ומצב קוונטי בהתאם למכניקת הקוונטים. המוח נחשב כמעבד גלים המעבד מידע המתקבל מהנשמה. האינטראקציה בין המידע הקיים בנשמה ובמוח מייצרת את התודעה המודעת.

מידע שאינו מקיים אינטראקציה עם המוח ואינו ניתן לשליפה מידית נקרא ״לא-המודע״ - המידע הלא מודע והנגיש שאינו מתקשר עם המוח.

הנשמה מחולקת לשלושה חלקים :נשמה חייתית, נשמה אנושית ורוח המדריך.

הנשמה חייתית היא אנרגיית השדה המגנטי שנוצרה מכל השדות האלקטרומגנטיים של כל התאים והאיברים. אינטראקציה בין הנשמה החייתית למוח מייצרת את הזהות (האיד). הנשמה האנושית ורוח המדריך הם שני מצבים אינפורמטיביים קוונטיים; כאשר הם מתקשרים עם המוח, הם מייצרים את האגו ואת הסופר-אגו, בהתאמה.

גישה חדשה זו מעניקה פרשנות חדשה לחיים ומוות. היא רואה בחיים כהזדמנות לצמיחה אינטלקטואלית ולהתפתחות רוחנית ורואה במחלות גופניות כסמן למשברים ולטראומות בלתי פתורים.

משברים נפשיים הם סמן לסטייה רוחנית מדרכנו האישית. מטרת ההתערבות הטיפולית היא להחזיר את הרווחה המאפשרת לאנשים להמשיך במסע חייהם באהבה, באושר ובחופש.